Forbrukarrådet meiner det er for tett mellom butikkane