Forsvaret stadfestar at dei er klare til å trekkje tilbake styrkar frå Afghanistan