Kraftig nedgang i talet på utanlandsreisande i påska