Guten som vart hengande fast i ei barnevogn i Bergen, er død