Posten vil ha færre dagar med brevpost – ber om avklaring i 2018