Éin av ulvane som vart felte i februar, tilhøyrde ikkje revir