‒ Har vore opptatt av å gjere tiltaket så attraktivt som råd

foto