88.000 uføre får ekstra pengar i februar – ei veke etter skjema

foto