I august vart det omsett eigedomar til ein verdi av 39 millionar kroner

foto