Agenda Kaupang AS skal vurdere barnehage- og skulestruktur i Stad kommune