Sju av ti bilistar er redde for å gå tomme for straum på elbilen på grunn av ras

foto