‒ Kommunen bør auke kvaliteten på informasjonen

foto