Statsforvaltaren seier nei til vaksinekrav offshore