Det vart stramma inn i behandlinga av knivmannen i sommar