Arne Jensen gir seg som generalsekretær i Redaktørforeningen