Tysklands folkehelseinstitutt bønnfell folk om å bli heime