Mindre ferjesamband blir gratis

foto
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum seier det er lenge sidan dei hadde ferje på Mjøsa, så gratisferje vil ikkje gagne heimfylket Hedmark. For folk langs kysten blir det derimot kutt i kostnadene. Foto: Alf Simensen / NTB / NPK