Har kartlagt ni nye kvikkleiresoner i Stad kommune

foto