Administrasjonen vil tilrå tiltak i Fossevegen/Kvernhusvegen - politikarane må løyve pengane

foto