‒ Det har ikkje blitt gjeve løyve til igangsetjing

foto