Pollensesongen er i gong – spreiing av or fleire stader i landet