Kommunal veg og bru treng vøling - Etterlyser framdrift

foto