WHO lanserer strategi mot «uunngåeleg» influensapandemi