Vanleg Carlsberg-øl vart merkt som alkoholfritt – blir trekt frå marknaden