WTO fryktar 32 prosent nedgang i global handel i år