Regjeringa vil meir enn tredoble strafferamma for skot mot politiet