Justisministeren i USA meiner restriksjonane kan ha gått for langt