Kallmyr: Trygdeeksport vart ikkje vurdert av lovavdelinga