Sandnes-ordføraren meiner vindmøllene på Vardafjell ikkje kan stoppast