Ikea trekker tilbake smekke på grunn av kvelingsfare