Domstol i Zimbabwe forkastar opposisjonens klage på valet