Politiet i Zimbabwe har sperra av opposisjonshovudkvarter