Stor skredfare og kraftig vind førte til evakuering på Svalbard