Politiforbundet: – Svært uheldig, men har tillit til rettssystemet