Valdsdom på fem og eit halvt år redusert til to månaders fengsel