Røde Kors stiller ut den einaste attverande kvite bussen i Noreg