WHO fryktar stort tilbakeslag i kampen mot malaria