Forskingsstudie skal kartleggje arbeidstilhøvet for sjukehustilsette i koronakrisa