EUs Barnier oppgitt over manglande framdrift i samtalar med Storbritannia