Werner Jensen-kjøparar blir bedne om å ta kontakt med politiet