Sjøforsvaret opptekne av openheit om ny Helge Ingstad-rapport