Thunberg rasa mot politikarar som «ignorerer klimakrisa»