Forsvaret stengjer strender i Horten etter funn av tungmetall