Mellom 30 og 40 nyfødde blir omplasserte av barnevernet årleg