EU garanterer retten kattar har til å vandre fritt