Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvensar for kystlinja i verda