Kan bli 440 fleire studieplassar for medisinstudentar i Noreg