Fire millionar til utvikling av grøne område i Vestland

foto