foto
Kvit skogfrue – cephalanthera longifolia er den vakraste av dei alle, men sterkt truga og i tilbakegang. Foto: Thorleif Jakobsen Foto: Thorleif Jakobsen

Dei vakraste orkidéane finn du ute i naturen