FHI-topp: Må vege ulempa ved å isolere friske smitta opp mot nytta